Tel: +385 (1) 4800 200

E-mail: [email protected]

Vrste sustava tehničke zaštite

PROTUPROVALA

Protuprovalni sustavi su najčešće korišteni sustavi zaštite s primjenom od najmanjih stambenih objekata do velikih industrijskih postrojenja. Njihova je zadaća osim preventivne, usporavanje i detekcija neovlaštenog kretanja u štićenom. prostoru i uzbunjivanje lokalne i prijenosom alarma do centralnog dojavnog sustava radi intervencije. Zajednička im je karakteristika jednostavno rukovanje, komunikacija na hrvatskom jeziku te dizajn koji će se jednostavno uklopiti u svaki prostor.

Prvi korak je uvid u objekt s ciljem dobivanja informacija o broju, vrsti i lokaciji potrebnih elemenata sustava tehničke zaštite.

Protuprovalni sustav može biti izveden žičano (postavljanje kablova) ili bežično (pogodno kod izgrađenih objekata ili tamo gdje dodatni radovi nisu mogući ili poželjni) te se montiraju elementi sustava tehničke zaštite: magnetni kontakt, detektor kretanja, (detektor loma stakla, detektor šuma), alarmna sirena, alarmna centrala, upravljačka tipkovnica.

Spajanje elemenata sustava tehničke zaštite (detektora) s alarmnom centralom na koju je spojena alarmna sirena koja će se oglasiti u slučaju aktivacije nekog od spojenog detektora. Alarmna centrala je putem telefonske linije, lokalne mreže ili GSM komunikatora povezana na Centralni Dojavni Sustav AKD-Zaštite. Programiranjem, podešavanjem i ispitivanjem sustava, protuprovalni sustav spreman je za puštanje u rad.

Ovlašteni predstavnici AKD-Zaštite izrađuju Tehničku dokumentaciju koja sadrži Korisničke upute na osnovu kojih se vrši obuka korisnika protuprovalnog sustava. Korisniku se dodjeljuju šifre za uključivanje/isključivanje sustava te potvrda da je sustav napravljen sukladno Pravilniku o uvjetima i načinu provedbe tehničke zaštite.

Vlasnik ili korisnik štićenog objekta dužan je ugrađeni sustav protuprovale, kao i njegove dijelove, održavati u ispravnom stanju te najmanje jednom godišnje servisirati.

VIDEONADZOR

Jedan od najbrže razvijanih i najatraktivnijih sustava koji omogućava lokalni i daljinski nadzor i snimanje svih događaja. Bez obzira na Vaše specifične zahtjeve, spremni smo prilagoditi sustav video nadzora stvarnim potrebama i realizirati ga najsuvremenijim uređajima i tehnologijama koje koristimo. Analogni, hibridni ili IP sustavi video nadzora zaštiti će Vašu imovinu i poslovanje uz  jednostavnu mogućnost naknadne analize snimljenih događaja.

KONTROLA PRISTUPA I EVIDENCIJA RADNOG VREMENA

Od malih stambenih i poslovnih objekata, do objekata od posebne važnosti, sustavi kontrole pristupa dobivaju sve veći broj primjena. Služe za dozvolu ulaska/izlaska ovlaštenim osobama tj. nadzor nad prolazom.

VATRODOJAVA I PLINODOJAVA

Vatrodojavni i plinodojavni sustavi izuzetno su važan segment u zaštiti osoba i svih oblika imovine. Pravovremenom detekcijom topline, požara i dima sprečavaju se ogromne financijske štete i umanjuje mogućnost stradavanja ljudi. Visoka pouzdanost rada u svim uvjetima, od industrijskih do stambenih aplikacija te pravilno i redovito održavanje i servisiranje osnovni su uvjet za punu funkcionalnost vatrodojavnih i plinodojavnih sustava.