Tel: +385 (1) 4800 200

E-mail: [email protected]

Usluge servisa i održavanja

Pravilno održavanje i najmanje jednom godišnje redovno servisiranje osnovni su uvjet za punu funkcionalnost sustava (obaveza je vlasnika da sustave tehničke zaštite najmanje jednom godišnje servisira prema Pravilniku o uvjetima i načinu provedbe tehničke zaštite NI\J 68/03). AKD-Zaštita ima osigurano 24-satno dežurstvo za hitne tehničke intervencije te skladište s rezervnom opremom.

INTEGRACIJA SUSTAVA ZAŠTITE

Integracijom sustava tehničke zaštite dobiva se kvalitetnija informacija o štetnom događaju, skraćuje vrijeme i podiže efikasnost intervencije.