Tel: +385 (1) 4800 200

E-mail: [email protected]

Tjelesna zaštita

Stručna osposobljenost i kontinuirano ulaganje u obrazovanje i edukaciju, tehnička i logistička opremljenost temelj su kvalitetno pružene usluge. Za pružanje usluga privatne zaštite angažirano je oko 730 licenciranih, obrazovanih zaštitara čija se edukacija kontinuirano provodi.

Kvalitetu usluga i ljudi AKD-Zaštite dodatno upotpunjuje operativni sustav PION. PION omogućava kvalitetno planiranje i organiziranje ugovorenih poslova, standardizaciju poslovne aktivnosti, dostupnost operativnih i poslovnih podataka operativi i menadžmentu, kao i pružanje određenih podataka samim korisnicima usluga.

U skladu s navedenim, AKD-Zaštita spremna je odgovoriti svakom zahtjevu u pogledu organizacije zaštitarske službe u cilju zaštite osoba, objekata i imovine. Ovisno o specifičnim potrebama korisnika, u okvirima tjelesne zaštite nudimo:

USLUGE ZAŠTITARA I ČUVARA

Osobe zaposlene na poslovima zaštitara i čuvara brinu o sigurnosti ljudi, njihove imovine i objekata. Budući da je čuvanje nečijeg života ili imovine vrlo odgovoran posao, savjesnost i odgovornost u obavljanju radnih zadataka glavne su odlike zaštitara AKD-Zaštite.

Njihovi radni zadaci obuhvaćaju mjere i radnje u sprečavaju počinjenja kaznenih djela, prekršaja i drugih štetnih događaja unutar štićenog objekta kao što je nadzor nad ulaskom i izlaskom zaposlenika i stranaka u i iz štićenog prostora, sprječavanje i otkrivanje štetnih pojava i protupravnih radnji koje mogu ugroziti osobe i imovinu klijenata, poduzimanje mjera zaštite radi otkalanjanja štetnih pojava i protupravnih radnji, te ostali zaštitarski poslovi sukladno ugovornim obvezama i odredbama Zakona o privatnoj zaštiti.

Poslovi tjelesne zaštite obavljaju se u propisanoj odori ili odijelu, ovisno o godišnjem dobu i potrebama radnog mjesta, te s propisanom opremom (oružje, radio stanice, sigurnosni kofer, ručni detektori metala i sl.).

USLUGE RECEPCIJSKE SLUŽBE

Recepcijske usluge uključuju evidencija ulaska i izlaska osoba, najavu i upućivanje poslovnih suradnika i stranaka, te druge poslove po nalogu Naručitelja, koji su sukladni zakonskim i podzakonskim aktima.

Kompetencije zaposlenih u recepcijskoj službi uz komunikacijske vještine i informatičko obrazovanje, uključuju iskustvo rada na telefonskoj centrali i znanje stranih jezika. U cilju pružanja vrhunske usluge zaposleni na ovim poslovima obučeni su za rad i komunikaciju s klijentima. Isto tako upoznati su s pravilima ponašanja i procedurama rada na recepciji, te su prošli obuku za rukovanje tehničkim uređajima i opremom koja se koristi u obavljanju svakodnevnog posla.

REDARSKE USLUGE

AKD-Zaštita već godinama pruža redarske usluge na različitim većim i manjim događajima raznih karaktera. Redari stvaraju osjećaj sigurnosti i postepeno postaju nezaobilazan čimbenik svakog kulturnog, zabavnog ili športskog događaja.

Na temelju višegodišnjeg iskustva stručan kadar izrađuje detaljne planove osiguranja, sukladno tome određuje potreban broj redara, te brine da se svi aspekti redarske službe odrade na profesionalan način.

OSOBNU ZAŠTITU (BODYGUARD)

Iako osobna zaštita predstavlja jedno od najzahtjevnijih područja tjelesne zaštite, zaposlenici AKD-Zaštite imaju iza sebe brojne uspješno obavljene poslove osobne zaštite stranih državljana i diplomata, stranih i domaćih poznatih ličnosti, poslovnih i privatnih osoba.

Za pružanje usluga osobne zaštite zaposlenici AKD-Zaštite prolaze strogu selekciju. Uz redovnu stručnu osposobljenost završili su tečaj samoobrane i borilačkih vještina, te su psihofizički spremni ispuniti visoko zahtjevne potrebe klijenta i radnog mjesta.

VATROGASNO DEŽURSTVO

Iskustvo stjecano tijekom godina i profesionalan pristup poslu razlozi su zbog kojih su mnoge renomirane tvrtke prepoznale AKD-Zaštitu kao izvršioca usluge vatrogasnog dežurstva.

Ove poslove izvršava vatrogasac tehničar ili vatrogasac s položenim stručnim ispitom za profesionalnog vatrogasca, koristeći pri tome vatrogasnu odoru i opremu sukladno zakonskim propisima, potrebama objekta na kojem se posao izvršava, te pismenim i usmenim naputcima Naručitelja usluge.