Tel: +385 (1) 4800 200

E-mail: [email protected]

Selekcija i školovanje

KANDIDATI ZA ZAPOŠLJAVANJE

AKD-Zaštita kontinuirano ulaže u razvoj kompetencija svojih zaposlenika, koji su naša najveća vrijednost i konkurentna prednost u sve izazovnijim uvjetima poslovanja. Iz tog razloga tražimo kandidate koji su:

  • orijentirani na ostvarivanje rezultata
  • obrazovani, osposobljeni i stručni
  • orijentirani na klijenta

Za poslove privatne zaštite zapošljavamo kandidate s dopuštenjem za obavljanje poslova privatne zaštite. Oni kandidati koji nemaju dopuštenje, mogu proći izobrazbu u Učilištu AKD-Zaštite, a u slučaju financiranja postupka od strane AKD-Zaštite potpisuju predugovor o radu te ugovor o obrazovanju.

SELEKCIJA

Kandidati koji zadovoljavaju osnovne uvjete natječaja prolaze selekcijski postupak koji se ovisno o radnom mjestu može provoditi u nekoliko koraka:

  • psihološko testiranje
  • selekcijski intervju
  • provjera stručnih znanja
  • liječnički pregled

U svakom koraku selekcijskog postupka odabiru se kandidati koji prolaze u daljnji krug selekcije. Termini za selekcijski intervju su svaki dan od 8:00 do 16:00 sati Planinska 13, Zagreb ili u nadležnoj poslovnoj jedinici. Ako je potrebno testiranje kandidati će biti usmeno i putem ove stranice obaviješteni o načinu i vremenu testiranja.

ŠKOLOVANJE

AKD-Zaštita prepoznala je ljudski faktor kao najvažniji resurs u poduzeću, te kontinuirano Politikom obrazovanja i godišnjim planom edukacija stvara uvjete za obrazovanje svojih zaposlenika, kao i onih koji će to tek postati.

U svrhu razvijanja potrebnih vještina i dodatnih znanja kontinuirano se provodi osposobljavanje zaposlenika putem stručnih i specijalističkih programa ovisno o vrsti poslova koje obavljaju. Školovanje zaposlenika provodi se interno i eksterno. Kroz Učilište AKD-Zaštite do danas je za poslove privatne zaštite osposobljeno preko 1.000 osoba, dok se na visokoškolskim ustanovama obrazovalo 17 zaposlenika.