Tel: +385 (1) 4800 200

E-mail: [email protected]

Pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama je demokratsko pravo građana zajamčeno Ustavom Republike Hrvatske i važno sredstvo za osiguranje vladavine prava i dobrog upravljanja svih razina tijela javne vlasti.

Također je preventivni alat za borbu protiv korupcije, koji s jedne strane jača otvorenost rada, a s druge strane sužava prostor zlouporabe tijela javne vlasti, preventivno djelujući na zakonitost i pravilnost u postupanju. Zakon o pravu na pristup informacijama omogućava građanima i pravnim osobama, domaćim i stranim, pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija tijela javne vlasti, za koja ne postoje zakonska ograničenja koja bi štitila određene podatke radi zaštite drugih ustavom priznatih interesa. Pravnu zaštitu prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija osigurava Povjerenik za informiranje, koji uz to ima funkciju nadzora, praćenja i promicanja prava na pristup informacijama. Dana 09.05.2015. godine stupio je na snagu novi Zakon o pravu na pristup informacijama ( Narodne novine 25/13 85/15 69/2022)

 

Kako ostvariti pravo na pristup informacijama?

Pravo na pristup informacijama ostvaruje se pravilnim ispunjenjem Zahtjeva za pristup informacijama, koji da bi bio valjan, mora sadržavati obvezne podatke:

  • ime i prezime i potpunu adresu stanovanja fizičke osobe koja podnosi zahtjev,
  • tvrtku, odnosno naziv pravne osobe i njezino sjedište
  • podatke koji su važni za prepoznavanje tražene informacije
  • svrha korištenja informacija
  • način pristupa informacijama

Nepotpuni zahtjevi ne mogu se uputiti u postupak.

Dostavljaju se pisanim putem na adresu:

AKD-Zaštita d.o.o., Planinska 13, 10 000 Zagreb

elektronskom poštom na adresu: [email protected]

na broj fax-a: 01/4800-289

ili donijeti osobno u AKD-Zaštita d.o.o., Planinska 13, 10 000 Zagreb radnim danom od 08:00-16:00

 

GODIŠNJE IZVJEŠĆE 2023

GODIŠNJE IZVJEŠĆE 2022

GODIŠNJE IZVJEŠĆE 2021 

GODIŠNJE IZVJEŠĆE  2020

GODišnje IZVJEšće 2019 

 

upisnik zppi 2023 

upisnik zppi 2022 

upisnik zppi 2021 

upisnik zppi 2020 

 

upiTNIK ZA SAMOPROCJENU TJV 

 

Katalog informacija 

Zahtjev za pristup informacijama

ZAHTJEV ZA PONOVNU UPORABU INFORMACIJA 

ZAHTJEV ZA DOPUNU ILI ISPRAVAK INFORMACIJE

 

Ograničavanje ili uskraćivanje prava na pristup informacijama

AKD-Zaštita d.o.o. će uskratiti pravo na pristup informacijama ako je informacija zakonom ili na osnovi kriterija utvrđenih zakona proglašena državnom, vojnom, službenom, profesionalnom ili poslovnom tajnom ili ako je zaštićena zakonom kojim se uređuje područje zaštite osobnih podataka.

 

Zakon o pravu na pristup informacijama

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama 
Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije

Ispravak Kriterija za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacija