Tel: +385 (1) 4800 200

E-mail: [email protected]

Prijevoz i prijenos vrijednosti

Uslugu prijevoza i pratnje novca, vrijednosnih papira i dragocjenosti AKD-Zaštita zahvaljujući dobroj raspoređenosti ljudskih resursa i vozila obavlja na području cijele Republike Hrvatske.

Usluga se izvršava u dva oblika – prijevoz i prijenos vrijednosne pošiljke, a u svakom od njih se za transport pošiljke koristi odgovarajući spremnik sa elektrokemijskom zaštitom pošiljke koji je u vlasništvu AKD-Zaštite, a ovisno o količini i sadržaju pošiljke određuje se i spremnik sa elektrokemijskom zaštitom pošiljke.