Tel: +385 (1) 4800 200

E-mail: [email protected]

Prijava nepravilnosti

U nastojanjima da se korupcija, kao štetna društvena pojava koja narušava temeljne društvene vrijednosti, iskorijeni iz društva, AKD-Zaštita aktivno provodi Antikorupcijski program Vlade Republike Hrvatske koji obilježava nulta stopa tolerancije prema korupciji.

Ukoliko imate sumnju ili određena saznanja o problemima i korupciji unutar AKD-Zaštite molimo Vas da nas kontaktirate putem e-mail adrese: [email protected]kako bismo proveli odgovarajuće aktivnosti i mjere u suzbijanju i sprečavanju takvih pojava.

Sadržaj vaše elektroničke pošte bit će dostupan isključivo ovlaštenoj Osobi za nepravilnosti. Podaci iz prijave o nepravilnostima povjerljive su prirode. AKD-Zaštita dužna je čuvati anonimnost prijavitelja sve do odgovarajuće faze eventualnog kaznenog ili drugog postupka.

Nejasne i nerazumljive prijave iz kojih se ne može zaključiti na što ili na koga se odnose neće biti razmatrane.