Tel: +385 (1) 4800 200

E-mail: [email protected]

Pohvale i pritužbe

Vodeći se jednim od osnovnih stavki Politike kvalitete AKD-Zaštite, uvjerenjem da su samo zadovoljni korisnici usluga spremni na dugoročnu suradnju, naš cilj je potpuno razumijevanje i ispunjavanje zahtjeva, kako postojećih tako i budućih korisnika usluga.

Neovisno da li je riječ o iskazivanju zadovoljstva ili nezadovoljstva, Vaše mišljenje nam je važno kako bi dobili smjernice za daljnje unapređenje i poduzimanje korektivnih aktivnosti.

Korisnik usluga AKD-Zaštite svoje pritužbe ili pohvale može podnijeti usmeno, telefonom, poštom, faksom ili elektroničkom poštom.

Komitent korisnika AKD-Zaštite i ostali podnositelji svoje pritužbe ili pohvale mogu podnijeti isključivo pisanim putem i to na nekoliko načina:

  • popunjavanjem obrasca "Obrazac pohvale" i "Obrazac pritužbe"
  • pisanim putem na adresu: AKD-Zaštita d.o.o., Savska cesta 28, Zagreb
  • e-mailom na adresu [email protected]
  • putem telefaksa na broj: +385 (1) 4800 272

Ukoliko i nakon upućivanja na pismeno očitovanje pritužba ili pohvala ostane usmena, po istoj se neće postupati.

Ukoliko je zaprimljena pritužba/pohvala nepotpuna, nerazumljiva ili nejasna, AKD-Zaštita će od podnositelja, prema dostavljenim kontakt podacima, zatražiti dopunu iste. Ukoliko podnositelj unutar tri radna dana ne dostavi tražene dopune smatrat će se da je odustao od pritužbe/pohvale.

Obrazac pohvale    Obrazac pritužbe