Otvoreni natječaji

ZAŠTITAR (m/ž) za POSEBNe SIGURNOSNe POSLOVe - ZAGREB

Mjesto rada: Zagreb

Broj izvršitelja: 20

Osnovni zadaci:

obavljanje zaštitarskih poslova na objektima od posebnog sigurnosnog značaja na visokoj razini profesionalizma, stručnosti, osposobljenosti i tjelesne pripremljenosti.

Uvjeti radnog mjesta: SSS

 

Posebna znanja i vještine:

 

Dopuštenje za obavljanje poslova privatne zaštite, posebna zdravstvena sposobnost

 

Radno iskustvo: Poželjno

Selekcija :

Kandidati koji zadovoljavaju osnovne uvjete prolaze selekcijski postupak. Termini za selekcijski intervju su svaki dan od 08,00 do 16,00 sati.

Način prijave na natječaj:

prijava na e-mail: ljudski.resursi@akd-zastita.hr

osobni dolazak - uz prethodnu najavu na telefon 4800-200, 4800 221, 4800 226

pismena zamolba – AKD-Zaštita d.o.o., Savska cesta 28, Zagreb PP 21

informacije na telefon: 01 4800-200, 4800-221, 4800 226

Rok za prijavu: 22.03.2017. ili do popunjenja

Napomena: rad u izdvojenom odjelu za posebne sigurnosne poslove, dodatna edukacija, početna iznadprosječna primanja za 20% veća od tržišnog prosjeka

PRIJAVI SE NA POSAO

Recepcioner (M/Ž) ZAGREB

Mjesto rada: Zagreb

Broj izvršitelja: 20

Osnovni zadaci:

nadzora prostora i osoba na štićenom objektu.

Uvjeti radnog mjesta: SSS

 

Posebna znanja i vještine:

 

 

 

Radno iskustvo: Poželjno

Selekcija i školovanje:

Kandidati koji zadovoljavaju osnovne uvjete prolaze selekcijski postupak. Termini za selekcijski intervju su svaki dan od 08,00 do 16,00 sati

Način prijave na natječaj:

prijava na e-mail: ljudski.resursi@akd-zastita.hr

osobni dolazak - uz prethodnu najavu na telefon 4800-200, 4800 221, 4800 226

pismena zamolba – AKD-Zaštita d.o.o., Savska cesta 28, Zagreb PP 21

informacije na telefon: 01 4800-200, 4800 221, 4800 226

Rok za prijavu: 31.03.2017. ili do popunjenja

Napomena:

 

PRIJAVI SE NA POSAO

VATROGASAC (m/ž) - ZAGREB

Mjesto rada: Zagreb

Broj izvršitelja: 2

Osnovni zadaci:

poslovi vatrogasnog dežurstva

Uvjeti radnog mjesta: SSS , vatrogasni tehničar

 

Posebna znanja i vještine:

 

 

 

Radno iskustvo: Poželjno

Selekcija i školovanje:

Kandidati koji zadovoljavaju osnovne uvjete prolaze selekcijski postupak. Termini za selekcijski intervju su svaki dan od 08,00 do 16,00 sati,

Način prijave na natječaj:

prijava na e-mail: ljudski.resursi@akd-zastita.hr

osobni dolazak - uz prethodnu najavu na telefon 4800-200, 4800 221, 4800 226

pismena zamolba – AKD-Zaštita d.o.o., Savska cesta 28, Zagreb PP 21

informacije na telefon: 01 4800-200, 4800 221, 4800 226

Rok za prijavu: 31.03.2017. ili do popunjenja

PRIJAVI SE NA POSAO

ZAŠTITAR (m/ž) - ZAGREB

Mjesto rada: Zagreb
Broj izvršitelja: 20
Rok prijave: 31.03.2017. ili do popunjavanja slobodnog radnog mjesta

Osnovni zadaci:

 • neposredno obavlja poslove osiguranja štićenih objekta, prostora,osoba, prijevoza i prijenosa vrijednosnih pošiljki, poslove u sastavu interventnih ekipa, redarske usluge i druge poslove sukladno Zakonu o privatnoj zaštiti
 • prilikom obavljanja poslova može nositi vatreno oružje
 • ugovorene poslova izvršava stručno i odgovorno uz poštivanje normi ISO sustava a sukladno zakonskim propisima i podzakonskim aktima koji uređuju poslove zaštitarstva, sigurnosti zaštite na radu i područje radnih prava radnika, te internim uputama i procedurama rada
 • odgovoran je za stanje sigurnosti na svom radnom mjestu i objektu koji štiti, te obavlja opće i posebne dužnosti svog radnog mjesta
 • održava komunikaciju sa odgovornom osobom naručitelja usluge zaduženom za poslove sigurnosti štićenog objekta ili prostora
 • odgovoran je pravilno i sigurno korištenje materijalno-tehničkih sredstava koja se koriste za potrebe izvršenja poslova na štićenom objektu
 • odgovoran je da pravovremeno izvještava operativno dežurstvo i neposrednog rukovoditelja o sigurnosnom stanju na štićenom objektu
 • prati i upoznaje se s pozitivnim zakonskim propisima, te u obavljanju radnih zadataka obavezno primjenjuje zakonom dozvoljene ovlasti

Radno iskustvo: poželjno

Uvjeti radnog mjesta: SSS općeg, upravnog ili tehničkog smjera

Posebna znanja i vještine:

 • dopuštenje za obavljanje poslova privatne zaštite
 • posebna zdravstvena sposobnost

Način prijave na natječaj:

PRIJAVI SE ZA POSAO

ZAŠTITAR (m/ž) - Dubrovnik

Mjesto rada: Dubrovnik
Broj izvršitelja: 3
Rok prijave: do popunjavanja slobodnog radnog mjesta

Osnovni zadaci: neposredno obavlja poslove osiguranja štićenih objekta, prostora, osoba, prijevoza i prijenosa vrijednosnih pošiljki, poslove u sastavu interventnih ekipa, redarske usluge i druge poslove sukladno Zakonu o privatnoj zaštiti, te vrsti poslova prema Pravilniku o radu AKD-Zaštita d.o.o.

Radno iskustvo: osoba sa ili bez iskustva

Uvjeti radnog mjesta:

 • SSS
 • dopuštenje MUP-a za obavljanje poslova privatne zaštite - zaštitara
 • posebna zdravstvena sposobnost

Napomena: Pri odabiru kandidata oba spola su u ravnopravnom položaju. Poslodavac povećano isplaćuje plaću za prekovremeni rad, rad blagdanom ili drugim danom koji je zakonom određen kao neradni, noćni rad i rad nedjeljom.

Prijaviti se mogu i kandidati koji nemaju dopuštenje za obavljanje poslova privatne zaštite - zaštitara jer poslodavac financira stjecanje dopuštenja za zaštitara.

Način prijave na natječaj:

+385 (1) 4800 221 - Vanja Bartol Desnica (Zagreb)
+385 (98) 9833 941 - Petar Medvidović (Dubrovnik)
+385 (21) 322 381 - Branka Grgatović (Split)

PRIJAVI SE ZA POSAO

 

ZAŠTITAR (m/ž) - SLANO

Mjesto rada: Slano
Broj izvršitelja: 2
Rok prijave: do popunjavanja slobodnog radnog mjesta

Osnovni zadaci: neposredno obavlja poslove osiguranja štićenih objekta, prostora, osoba, prijevoza i prijenosa vrijednosnih pošiljki, poslove u sastavu interventnih ekipa, redarske usluge i druge poslove sukladno Zakonu o privatnoj zaštiti, te vrsti poslova prema Pravilniku o radu AKD-Zaštita d.o.o.

Radno iskustvo: osoba sa ili bez iskustva

Uvjeti radnog mjesta:

 • SSS
 • dopuštenje MUP-a za obavljanje poslova privatne zaštite - zaštitara
 • posebna zdravstvena sposobnost

Napomena: Pri odabiru kandidata oba spola su u ravnopravnom položaju. Poslodavac povećano isplaćuje plaću za prekovremeni rad, rad blagdanom ili drugim danom koji je zakonom određen kao neradni, noćni rad i rad nedjeljom.

Prijaviti se mogu i kandidati koji nemaju dopuštenje za obavljanje poslova privatne zaštite - zaštitara jer poslodavac financira stjecanje dopuštenja za zaštitara.

Način prijave na natječaj:

+385 (1) 4800 221 - Vanja Bartol Desnica (Zagreb)
+385 (98) 9833 941 - Petar Medvidović (Dubrovnik)
+385 (21) 322 381 - Branka Grgatović (Split)

PRIJAVI SE ZA POSAO