Tel: +385 (1) 4800 200

E-mail: akd-zastita@akdz.hr

Otvoreni natječaji

ZAŠTITAR (m/ž)  - ZAGREB, SPLIT, DUBROVNIK, RIJEKA, ISTRA

Broj izvršitelja: 50

Rok prijave: do popunjavanja slobodnog radnog mjesta

Osnovni zadaci:

 • neposredno obavlja poslove osiguranja štićenih objekta, prostora,osoba, prijevoza i prijenosa vrijednosnih pošiljki, poslove u sastavu interventnih ekipa, redarske usluge i druge poslove sukladno Zakonu o privatnoj zaštiti
 • prilikom obavljanja poslova može nositi vatreno oružje
 • ugovorene poslova izvršava stručno i odgovorno uz poštivanje normi ISO sustava a sukladno zakonskim propisima i podzakonskim aktima koji uređuju poslove zaštitarstva, sigurnosti zaštite na radu i područje radnih prava radnika, te internim uputama i procedurama rada
 • odgovoran je za stanje sigurnosti na svom radnom mjestu i objektu koji štiti, te obavlja opće i posebne dužnosti svog radnog mjesta
 • održava komunikaciju sa odgovornom osobom naručitelja usluge zaduženom za poslove sigurnosti štićenog objekta ili prostora
 • odgovoran je pravilno i sigurno korištenje materijalno-tehničkih sredstava koja se koriste za potrebe izvršenja poslova na štićenom objektu
 • odgovoran je da pravovremeno izvještava operativno dežurstvo i neposrednog rukovoditelja o sigurnosnom stanju na štićenom objektu
 • prati i upoznaje se s pozitivnim zakonskim propisima, te u obavljanju radnih zadataka obavezno primjenjuje zakonom dozvoljene ovlasti

Radno iskustvo: nije uvjet

Uvjeti radnog mjesta: SSS općeg, upravnog ili tehničkog smjera

Posebna znanja i vještine:

 • dopuštenje za obavljanje poslova privatne zaštite
 • posebna zdravstvena sposobnost

Način prijave na natječaj:

 • prijava na e-mail: ljudski.resursi@akdz.hr
 • osobni dolazak uz prethodnu najavu na telefon +385 (1) 4800 200, +385 (1) 4800 221, +385 (1) 4800 245, +385 (1) 4800 268
 • pismena zamolba: AKD-Zaštita d.o.o., Planinska 13, 10 000 Zagreb
 • dodatne informacije: +385 (1) 4800 200, +385 (1) 4800 221, +385 (1) 4800 245, +385 (1) 4800 268, +385 (98) 9834 033 Ivan Lončar (Split, Dubrovnik), +385 (98) 9833 926 Renato Brusić (Rijeka, Istra)                            
   

 

 

 INTERNI NATJEČAJ ZA ZAPOSLENIKE AKD ZAŠTITA

 

AKD-Zaštita d.o.o. objavljuje dana 13.03.2020 godine interni natječaj za radno mjesto ZAŠTITARA u Odjelu za zaštitu hrvatskih novčarskih institucija :

Uvjeti :

 1. Dopuštenje za obavljanje poslova privatne zaštite - ZAŠTITARA
 2. Poznavanje rada na računalu
 3. Poznavanje engleskog jezika
 4. Radno iskustvo na poslovima radnog mjesta zaštitara minimalno 6 mjeseci

Nudimo :

 1. Rad na duži period
 2. Rad u smjenama
 3. Dodatne edukacije
 4. Veća primanja u odnosu na druge objekte

Rok za podnošenje prijava na interni natječaj je trideset (30) dana od dana objave na internetskim stranicama Društva i oglasnoj ploči Društva.

Za kandidate koji se prijave na Interni natječaj, a koji ispunjavaju formalne uvjete, provest će se intervju i razgovor u sjedištu Društva u Zagrebu, na adresi Planinska cesta 13.

Za radnike koji ne pristupe na interjvu i razgovor, smatrat će se da su povukli prijavu na Interni natječaj.

Način prijave na natječaj:

 • prijava na e-mail: ljudski.resursi@akdz.hr
 • Nataša Pastuović -telefon 01/4800-245
 • Igor Kikić - telefon 01/4800-246
 • Gordana Bondža - telefon 01/4800-221

 

 VATROGASAC (m/ž) - ZAGREB

Broj izvršitelja: 5
Rok prijave: do popunjavanja slobodnog radnog mjesta

Osnovni zadaci:

 • poslovi vatrogasnog dežurstva

Radno iskustvo: nije uvjet

Uvjeti radnog mjesta: SSS, vatrogasni tehničar, vatrogasac

Način prijave na natječaj:

 • prijava na e-mail: ljudski.resursi@akdz.hr
 • osobni dolazak uz prethodnu najavu na telefon +385 (1) 4800 200, +385 (1) 4800 221, +385 (1) 4800 245, +385 (1) 4800 268
 • pismena zamolba: AKD-Zaštita d.o.o., Planinska 13, 10 000 Zagreb
 • dodatne informacije: +385 (1) 4800 200, +385 (1) 4800 221, +385 (1) 4800 245, +385 (1) 4800 268

PRIJAVI SE ZA POSAO

 

 

 

ZAŠTITAR TEHNIČAR (m/ž) - ZAGREB, SPLIT, RIJEKA

Broj izvršitelja: 5
Rok prijave: do popunjavanja slobodnog radnog mjesta

Osnovni zadaci: 

 • montaža sustava tehničke zaštite
 • redovni/izvanredni servisi sustava tehničke zaštite
 • vodi poslove na objektu i kontaktira s investitorima
 • sugerira razmještaj tehničke zaštite

Radno iskustvo: poželjno

Uvjeti radnog mjesta: SSS tehničkog smjera (elektro struka, mehatronika, PTT smjer)

Posebna znanja i vještine:

 • zahtijevane ovlasti: ovlast za obavljanje poslova tehničke zaštite, dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za poslove koji se izvode na visini većoj od 3 metra
 • znanje stranih jezika: engleski - aktivno u govoru i pismu
 • informatičke vještine: napredno poznavanje rada na osobnom računalu (Ms office), korištenje računala za programiranje uređaja tehničke zaštite
 • vozačka dozvola: B kategorija

Način prijave na natječaj:

 • prijava na e-mail: ljudski.resursi@akdz.hr
 • osobni dolazak uz prethodnu najavu na telefon +385 (1) 4800 200, +385 (1) 4800 221, +385 (1) 4800 245, +385 (1) 4800 268
 • pismena zamolba: AKD-Zaštita d.o.o., Planinska 13, 10 000 Zagreb
 • dodatne informacije: +385 (1) 4800 200, +385 (1) 4800 221, +385 (1) 4800 245, +385 (1) 4800 268

PRIJAVI SE ZA POSAO