Tel: +385 (1) 4800 200

E-mail: akd-zastita@akdz.hr

Otvoreni natječaji

ZAŠTITAR (m/ž)  - ZAGREB, SPLIT, DUBROVNIK, RIJEKA, ISTRA

Broj izvršitelja: 50

Rok prijave: do popunjavanja slobodnog radnog mjesta

Osnovni zadaci:

 • neposredno obavlja poslove osiguranja štićenih objekta, prostora,osoba, prijevoza i prijenosa vrijednosnih pošiljki, poslove u sastavu interventnih ekipa, redarske usluge i druge poslove sukladno Zakonu o privatnoj zaštiti
 • prilikom obavljanja poslova može nositi vatreno oružje
 • ugovorene poslova izvršava stručno i odgovorno uz poštivanje normi ISO sustava a sukladno zakonskim propisima i podzakonskim aktima koji uređuju poslove zaštitarstva, sigurnosti zaštite na radu i područje radnih prava radnika, te internim uputama i procedurama rada
 • odgovoran je za stanje sigurnosti na svom radnom mjestu i objektu koji štiti, te obavlja opće i posebne dužnosti svog radnog mjesta
 • održava komunikaciju sa odgovornom osobom naručitelja usluge zaduženom za poslove sigurnosti štićenog objekta ili prostora
 • odgovoran je pravilno i sigurno korištenje materijalno-tehničkih sredstava koja se koriste za potrebe izvršenja poslova na štićenom objektu
 • odgovoran je da pravovremeno izvještava operativno dežurstvo i neposrednog rukovoditelja o sigurnosnom stanju na štićenom objektu
 • prati i upoznaje se s pozitivnim zakonskim propisima, te u obavljanju radnih zadataka obavezno primjenjuje zakonom dozvoljene ovlasti

Radno iskustvo: nije uvjet

Uvjeti radnog mjesta: SSS općeg, upravnog ili tehničkog smjera

Posebna znanja i vještine:

 • dopuštenje za obavljanje poslova privatne zaštite
 • posebna zdravstvena sposobnost

Način prijave na natječaj:

 • prijava na e-mail: ljudski.resursi@akdz.hr
 • osobni dolazak uz prethodnu najavu na telefon +385 (1) 4800 200, +385 (1) 4800 221, +385 (1) 4800 245, +385 (1) 4800 268
 • pismena zamolba: AKD-Zaštita d.o.o., Planinska 13, 10 000 Zagreb
 • dodatne informacije: +385 (1) 4800 200, +385 (1) 4800 221, +385 (1) 4800 245, +385 (1) 4800 268, +385 (98) 9834 033 Ivan Lončar (Split, Dubrovnik), +385 (98) 9833 926 Renato Brusić (Rijeka, Istra)                            
   

 

PRIJAVI SE ZA POSAO