Tel: +385 (1) 4800 200

E-mail: [email protected]

ISO certifikati

18.01.2016

AKD-Zaštita je prva zaštitarska tvrtka koja je 2002. godine implementirala i certificirala u svoje cjelokupno poslovanje ISO NORMU 9001 (Sustav upravljanja kvalitetom).

S ciljem da omogućimo što bolju zaštitu informacija i imovine odnosno očuvamo povjerljivost, integritet i raspoloživost informacija 2011. godine implementirali smo ISO NORMU 27001 (Sustav upravljanja informacijskom sigurnošću).

U svrhu daljnjeg unapređenja poslovanja, a vođeni dobrim temeljima sustava upravljanja kvalitetom ISO 9001 i informacijskom sigurnošću ISO 27001, 2014. godine uspješno smo završili proces certifikacije Sustava upravljanja okolišem ISO 14001 i Sustav upravljanja zdravljem i sigurnošću na radu OHSAS 18001.

ISO norme su međunarodni standardi objavljeni od strane Međunarodne Organizacije za Standardizacije.

ISO 9001:2015 (Sustav upravljanja kvalitetom) međunarodna norma koja definira zahtjeve koje organizacija mora ispunjavati kako bi mogla obavljati svoju djelatnost u skladu sa zahtjevima kupaca i relevantnim propisima.

CERTIFIKAT 9001:2015  POLITIKA KVALITETE

 

ISO 27001:2013 (Sustav upravljanja informacijskom sigurnošću) norma koja primjenjuje procesni pristup za uspostavljanje, implementaciju, realizaciju, praćenje, pregled, održavanje i poboljšavanje sustava upravljanja sigurnošću informacija u organizaciji. Informacija je podatak, dokument ili bilo koji drugi zapis koji s obzirom na svoj sadržaj ima važnost povjerljivosti i cjelovitosti za svoga vlasnika ili tvrtku.

CERTIFIKAT ISO 27001:2013  POLITIKA INFORMACIJSKE SIGURNOSTI

 

ISO 14001:2015 (Sustav upravljanja zdravljem i sigurnošću na radu) norma koja postavlja zahtjeve za planiranje, uspostavu, primjenu i nadzor sustava upravljanja okolišem. Upravljanje okolišem prema zahtjevima norme osigurava: smanjenje nepovoljnih utjecaja na okoliš, brzi odziv u slučaju nezgoda ili izvanrednih situacija, smanjenje troškova (energije, materijala…), usklađivanje poslovanja sa zakonskim zahtjevima, pozitivnu predodžbu tvrtke u javnosti, motiviranost zaposlenika.

CERTIFIKAT ISO 14001:2015  POLITIKA ZAŠTITE OKOLIŠA

 

OHSAS 18001 (Occupational Health and Safety management system specification) je sustav za upravljanje i kontrolu zaštite na radu i zaštite zdravlja zaposlenika.

OHSAS osigurava sigurnu i zdravu radnu okolinu, identifikaciju i kontrolu zdravstvenih i sigurnosnih rizika, smanjenje potencijalnog rizika od nezgoda, usklađenje sa zakonskim propisima, te u cijelosti poboljšanje poslovanja.

CERTIFIKAT OHSAS 18001:2007  POLITIKA ZAŠTITE ZDRAVLJA I SIGURNOSTI