Tel: +385 (1) 4800 200

E-mail: [email protected]

Etički kodeks - EURO

21.09.2022

Pristupanje Etičkom kodeksu

 

dana 13.09.2022. godine uspješno smo pristupili Etičkom kodeksu te smo uvršteni na popis poslovnih subjekata koji su pristupili Etičkom kodeksu a koji se nalazi na internetskim stranicama www.euro.hr.