Tel: +385 (1) 4800 200

E-mail: [email protected]

Kako postati zaštitar?

Poslove privatne zaštite mogu obavljati osobe koje su dobile dopuštenje policijske uprave za obavljanje tih poslova (čl. 19. Zakona o privatnoj zaštiti).

Postupak stjecanja dopuštenja za obavljanje poslova privatne zaštite čuvara i zaštitara

1. PREDAJA ZAHTJEVA ZA DOBIVANJE ZAKLJUČKA O ISPUNJENJU ZAKONSKIH UVJETA

Pri nadležnoj policijskoj upravi – Inspekcija zaštitarskih i detektivskih poslova predaje se zahtjev za dobivanje Zaključka o ispunjenju zakonskih uvjeta (sigurnosna provjera). Zahtjev se podnosi na obrascu Z-2 (dobiva se u PU), a zahtjevu se prilaže:

 • kopija svjedodžbe o stečenoj najmanje srednjoj stručnoj spremi za zaštitara, odnosno najmanje nižoj stručnoj spremi za čuvara (original na uvid) i dokaz završenom srednjoškolskim obrazovanju tehničkog smjera za zaštitara-tehničara
 • original uvjerenja nadležnog općinskog suda da nije u tijeku istražni postupak, da nije izrečena nepravomoćna osuđujuća presuda za kaznena djela za koja je zapriječena novčana kazna ili zatvor
 • kopija osobne iskaznice

Nakon predaje zahtjeva vrši se sigurnosna provjera kandidata koja traje oko mjesec dana , te se na kućnu adresu šalje Zaključak. 

2. IZOBRAZBA ZA ZAŠTITARA

Po dobivenom Zaključku o ispunjenju zakonskih uvjeta, potrebno je završiti izborazbu za zaštitara ili čuvara, koju provodi Učilište AKD-Zaštite. Izobrazba traje 100 nastavnih sati (3 tjedna) za zaštitare, odnosno 40 nastavnih sati za čuvare.

3. LIJEČNIČKI PREGLED

Kandidat obavlja liječnički pregled opće zdravstvene sposobnosti za čuvara ili opće i posebne zdravstvene sposobnosti za zaštitare u ovlaštenoj zdravstvenoj ustanovi ili specijalističkoj ordinaciji medicine rada.

4. POLAGANJE STRUČNOG ISPITA

Nakon završene izobrazbe potrebno je prijaviti i položiti stručni ispit (prijava se podnosi pri nadležnoj policijskoj upravi – Inspekcija zaštitarskih i detektivskih poslova na obrascu Z-4 kojem se prilaže:

 • kopija Zaključka policijske uprave o ispunjenju uvjeta
 • kopija Potvrde o zdravstvenoj sposobnosti
 • potvrda ovlaštene ustanove o završenoj izobrazbi
 • dokaz o uplati naknade za polaganje ispita

O mjestu i vremenu polaganja stručnog ispita kandidat dobiva obavijest na kućnu adresu. 

5. PREDAJA ZAHTJEVA ZA IZDAVANJE RJEŠENJA O DOPUŠTENJU ZA OBAVLJANJE POSLOVA PRIVATNE ZAŠTITE

Nakon položenog stručnog ispita u policijskog upravi se podiže svjedodžba o položenom ispitu, te se na obrascu Z-2 podnosi zahtjev za izdavanje rješenja o dopuštenju za obavljanje poslova privatne zaštite, kojem se prilaže:

 • kopija svjedodžbe o položenom stručnom ispitu (original na uvid)
 • original potvrde o općoj ili općoj i posebnoj zdravstvenoj sposobnosti

6. PREDAJA ZAHTJEVA ZA IZDAVANJE ZAŠTITARSKE/ČUVARSKE ISKAZNICE

Nakon što dobije rješenje s kandidatom se može sklopiti ugovor o radu za zaštitara sa zaštitarskom tvrtkom, uz prethodno zadovoljenje ostalih uvjeta iz radnog prava. Po sklopljenom ugovoru o radu kandidat podnosi zahtjev za izdavanje zaštitarske/čuvarske iskaznice na obrascu Z-2 kojem se prilaže:

 • dokaz o radnom odnosu (kopija ugovora o radu za zaštitara ili čuvara, original na uvid)
 • ​preslika prijave poslodavca na Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje
 • preslika prijave poslodavca na Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje
 • upravna pristojba od 20 kuna (ne treba ako je podnositelj oslobođen plaćanja upravnih pristojbi)
 • dokaz o uplati predloška iskaznice 
 • dvije fotografije veličine 30x35 mm

KORISNI LINKOVI