Tel: +385 (1) 4800 200

E-mail: [email protected]

Informacije o postupcima nabave

AKD-Zaštita nije obveznik primjene Zakona o javnoj nabavi (NN 90/12), sukladno Pravilniku o popisu obveznika primjene Zakona o javnoj nabavi (NN 19/2012).

AKD-Zaštita zadovoljava mjeru 1.7.3. AKP-a temeljem odredbi internog Pravilnika o nabavi, a kroz objavu tražene informacije.

Korisne informacije vezane uz nabavu: 

POSTUPCI NABAVE U TIJEKU

Trenutno nema za objavu.