Tel: +385 (1) 4800 200

E-mail: [email protected]

Etički kodeks

Među glavne odlike svake suvremene tvrtke ubrajaju se i jasno uređena pravila profesionalnosti i etičnosti. Stoga AKD-Zaštita u sklopu svog Pravilnika o radu donosi Etički kodeks. Svrha Kodeksa je uputiti radnike kako se treba ponašati u radnoj okolini te pružiti opće smjernice u rješavanju moralno i etički nejasnih situacija s kojima se susreću u radnoj sredini.

Etičkim kodeksom uređene su osnovne vrijednosti AKD-Zaštite, načela ponašanja Uprave i radnika u pogledu njihovih odnosa prema radu, suradnicima, poslovnim partnerima i javnosti, te obveze tvrtke u osiguranju odgovarajućih radnih uvjeta i stvaranju neupitnih pretpostavki za izbjegavanje neprihvatljivih oblika ponašanja. Zato je od iznimne važnosti da se svaki radnik AKD-Zaštite dobro upozna s Etičkim kodeksom i navedenim načelima ponašanja, usvoji ih i dosljedno primjenjuje.

Etički kodeks AKD-Zaštite