Tel: +385 (1) 4800 200

E-mail: [email protected]

Centralni dojavni sustav

Centralni dojavni sustav je središnje mjesto interakcije tjelesne i tehničke zaštite tj. preduvjet za stvaranje integriranog sustava zaštite. Instaliranjem protuprovalnog, protuprepadnog sustava ili sustava vatrodojave spojeni objekti, neovisno o udaljenosti, pod stalnim su nadzorom i upravljanjem radom iz tehničkog centra. Servisna služba AKD-Zaštite organizirana je tako da pomoć dobivate u najkraćem roku od 00-24 sata na brojeve operativnog dežurstva.

AKD-Zaštita ima organiziranu intervenciju od strane naoružanih, opremljenih i osposobljenih zaštitara koji za potrebe intervencije koriste osobno vozilo u vlasništvu AKD­ Zaštite. Prilikom zaprimanja alarmne dojave sa štićenog objekta u Centralni dojavni sustav AKD-Zaštite, dežurni operater o zaprimljenoj alarmnoj dojavi, a na temelju propisane procedure, odmah obavještava interventnog zaštitara koji je nadležan za područje s kojeg je zaprimljena alarmna poruka te istovremeno obavještava i najbližu nadležnu policijsku postaju. Najkraćim mogućim putem interventni zaštitar kreće prema štićenom objektu.

Posao interventnog zaštitara je dolazak na objekt s kojeg je došao neopozvani signal alarma, provjera sigurnosnog stanja objekta po dolasku na isti (vanjskog perimetra, provjera stanja brava na vratima objekta te ulaza u objekt) te u slučaju uočenog narušavanja sigurnosnog stanja objekta osiguranje mjesta događaja do dolaska odgovorne osobe Naručitelja i policije, vatrogasaca, hitne pomoći ili hitne ekipe tehničke intervencije (voda, struja, plin i dr.), a sve u cilju utvrđivanja eventualne prisutnosti neovlaštenih osoba na/u predmetnom objektu, zadržavanja takvih osoba kao i osoba zatečenih u činjenju kaznenih dijela do dolaska policije.

Ukoliko je došlo do počinjenja kaznenog dijela od strane poznatog ili nepoznatog počinitelja, interventni zaštitar obavještava dežurnog operatera o istom te osigurava mjesto događaja do dolaska policije, vatrogasaca, hitne pomoći, hitne tehničke intervencije (voda, struja, plin i sl.) te kontakt osobu korisnika.

O svakoj pojedinačnoj obavljenoj intervenciji sačinjava se pismeno izvješće.

Prilikom izazivanja alarma prouzročenog greškom korisnika, omogućen je opoziv nenamjerno izazvanog alarma uz dogovorenu lozinku za opoziv te u tom slučaju se interventni zaštitar ne šalje na objekt i ne obavještava se nadležna policijska postaja.