Tel: +385 (1) 4800 200

E-mail: [email protected]

Antikorupcija

Antikorupcijski program politika je sa sveobuhvatnim mjerama za sprečavanje korupcije, unapređenje profesionalnog i etičkog ponašanja radnika, povećanje zadovoljstva klijenata, te povećanje društveno odgovornog poslovanja poduzeća. AKD-Zaštita kontinuirano provodi mjere Antikorupcijskog programa s ciljem jačanja integriteta, odgovornosti i transparentnosti,  te stvaranja preduvjeta za sprečavanje korupcije na svim razinama. 

Program uključuje akcijski plan trajnih i povremenih mjera i aktivnosti koje poduzeće provodi s ciljem jačanja svog antikorupcijskog djelovanja i jačanja antikorupcijske svijesti među zaposlenicima.

Cilj antikorupcijskog programa je potpora svim mehanizmima sprečavanja korupcije, kako u odnosu prema zajednici i tržištu, poslovnim partnerima i klijentima, tako i unutar poduzeća u odnosima na razini zaposlenika, jačanje zakonitosti rada poduzeća kao i odgovornost poduzeća prema zajednici.

U sklopu provođenja Antikorupcijskog programa AKD-Zaštita koristi sljedeće mjere i aktivnosti:

KONTAKT OSOBE


službenik za informiranje
Tel. +385 (1) 4800 283
Fax. +385 (1) 4800  272
E-mail: [email protected]

povjerljiva osoba
Tel. +385 (1) 4800 216
Fax. +385 (1) 4800  272
E-mail: [email protected]

službenik za zaštitu osobnih podataka

Tel. +385 (1) 4800 221
Fax. +385 (1) 4800  272
E-mail: [email protected]