Antikorupcija

Antikorupcijski program politika je sa sveobuhvatnim mjerama za sprečavanje korupcije, unapređenje profesionalnog i etičkog ponašanja radnika, povećanje zadovoljstva klijenata, te povećanje društveno odgovornog poslovanja poduzeća. AKD-Zaštita kontinuirano provodi mjere Antikorupcijskog programa s ciljem jačanja integriteta, odgovornosti i transparentnosti,  te stvaranja preduvjeta za sprečavanje korupcije na svim razinama. 

Program uključuje akcijski plan trajnih i povremenih mjera i aktivnosti koje poduzeće provodi s ciljem jačanja svog antikorupcijskog djelovanja i jačanja antikorupcijske svijesti među zaposlenicima.

Cilj antikorupcijskog programa je potpora svim mehanizmima sprečavanja korupcije, kako u odnosu prema zajednici i tržištu, poslovnim partnerima i klijentima, tako i unutar poduzeća u odnosima na razini zaposlenika, jačanje zakonitosti rada poduzeća kao i odgovornost poduzeća prema zajednici.

U sklopu provođenja Antikorupcijskog programa AKD-Zaštita koristi sljedeće mjere i aktivnosti:

KONTAKT OSOBE

ANITA GOLUBIČEK
službenik za informiranje
Tel. +385 (1) 4800 202
Fax. +385 (1) 4800  272
E-mail: sluzbenikzainformiranje@akd-zastita.hr

MARTINA MARKIN
povjerenik za etiku
Tel. +385 (1) 4800 256
Fax. +385 (1) 4800  272
E-mail: martina.markin@akd-zastita.hr

MARTINA MARKIN
osoba za nepravilnosti
Tel. +385 (1) 4800 256
Fax. +385 (1) 4800  272
E-mail: nepravilnosti@akd-zastita.hr