opće informacije

Adresa: Savska cesta 28, p.p. 21, 10000 Zagreb

Matični broj: 1161121

OIB: 09253797076

Račun: HR7723400091100130260

AKD-Zaštita d.o.o. za zaštitu osoba i imovine, skraćeno AKD-Zaštita d.o.o., upisana je u sudski registar kod Trgovačkog suda u Zagrebu rješenjem broj Tt-95/6751-2, MBS 080024872.

Temeljni kapital iznosi 15.000.000,00 kuna i uplaćen je u cijelosti.

Uprava - Neven Martić, dipl. ing. - predsjednik Uprave

Vlado Kopčok, prof. - član Uprave

Račun Banke (HR7723400091100130260) otvoren kod Privredne banke Zagreb d.d., Račkog 6, 10000 Zagreb

Centrala

Tel: +385 (1) 4800 200

Uprava

Tel: +385 (1) 4800 256

Fax: +385 (1) 4800 272

E-mail: akd-zastita@akd-zastita.hr

Zapošljavanje

Tel: +385 (1) 4800 200

E-mail: ljudski.resursi@akd-zastita.hr

Učilište

Tel: +385 (1) 4800 200

Tel: +385 (1) 4800 268

Tel: +385 (1) 4800 204

E-mail: uciliste@akd-zastita.hr